Vakopleiding Metaal | Algemene lasinformatie
950
page-template-default,page,page-id-950,page-child,parent-pageid-261,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Algemene lasinformatie

ALGEMENE LASINFORMATIE

Op deze pagina vindt je algemene informatie over de verschillende lastechnieken.

AUTOGEEN LASSEN

Bij het autogeen lassen wordt de voor het smelten van het metaal benodigde warmte verkregen uit de verbranding van een brandbaar gas met zuurstof. De vlam ontstaat na ontsteken van het gasmengsel dat uit het brander mondstuk stroomt.

Voor het lassen van on- en laaggelegeerd staal valt de keuze voor het brandgas op acetyleen.
In de brander worden acetyleen en zuurstof in een bepaalde verhouding gemengd. In de juiste verhouding levert dit een relatief hoge vlamtemperatuur op van ca. 3200 oC. De chemische werking van de zuurstof-acetyeen vlam kan worden ingesteld door de verhoudingen zuurstof en acetyleen tot elkaar te laten variëren.

Voor productiewerk is het in ons land praktisch geheel verdrongen door het lassen onder beschermgas. Toch wordt het autogeen lassen, dank zij de flexibiliteit van het proces en overal in te zetten apparatuur nog op ruime schaal toegepast, met name in de installatie- en onderhoudssector voor reparatielassen, op montage, op moeilijk bereikbare plaatsen en voor het lassen van pijpleidingen met een wanddikte tot maximaal 8 mm.

TIG LASSEN

Het TIG-lassen is een elektrisch booglasproces met een open boog tussen een niet afsmeltende elektrode en het werkstuk. De wolfraam elektrode en het te lassen werkstuk worden beschermd door een inert gas om oxidatie door actieve gassen te voorkomen.TIG-lassen wordt veelal uitgevoerd als handlasproces, maar leent zich ook uitstekend voor automatisering c.q. robotisering met of zonder koude draadaanvoer (pijplasverbindingen).

Algemene kenmerken TIG-lasproces
 • Zeer hoge warmtedichtheid (104W/mm²), en zeer hoge temperatuur (ca. 14000ºC) van de lasboog
 • Het ontbreken van slakvormige smeltbadbescherming, waardoor steeds een goed zicht op het smeltbad mogelijk is
 • Geen kans op slakinsluiting
 • Grote flexibiliteit door niet aan de boog gekoppelde lastoevoegmaterialen
 • Optimale aanpassing procesparameters
 • Geen slakdelen, geen spatten en geen rookontwikkeling
 • Het lassen van alle smeltbare metalen (soms met speciale voorzieningen zoals bv een couveuse)
 • Lassen in alle posities
 • Grote toegankelijkheid in moeilijk toegankelijke werkstukken bijv. waterpijpketels

BOOGLASSEN MET BEKLEDE ELECTRODEN (SMAW)

Bij het handlassen met beklede elektroden wordt de benodigde warmte verkregen door een elektrische boog te onderhouden tussen de elektrode en het te lassen werkstuk. De boog ontstaat niet spontaan; daarvoor is de spanning te laag. Om de boog te ontsteken, wordt de elektrode door “aanstrijken” even met het werkstuk kortgesloten. Door het verbreken van de kortsluittoestand ontstaat de boog. Het smeltbad komt tot stand door de ontwikkelde warmte, de boogtemperatuur bedraagt ca. 7000ºC. Als belangrijke voordelen van het handlassen met beklede elektrode denken we al gauw aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en eenvoud. Het zijn vooral deze kenmerken waardoor dit proces nog steeds op grote schaal (zij het in afnemende mate) wordt toegepast, ondanks de grote verscheidenheid aan concurrerende processen.

Andere voordelen van lassen met beklede electroden zijn:
 • De eenvoudige manier waarop de toegevoerde laswarmte regelbaar is (n.l. door de stroomsterkte te variëren)
 • De relatief geringe warmtetoevoer, vergeleken met andere traditionele lasprocessen
 • De goede mechanische en chemische eigenschappen van het lasmetaal
 • De betrekkelijk kleine gevoeligheid voor oppervlakteverontreiniging van het werkstuk in niet-kritische toepassingen
 • De geschiktheid voor reparatiewerk, binnen en buiten
 • De korte steltijden
 • De lage investeringen in apparatuur
 • De lage storingsgevoeligheid van de apparatuur

MIG/MAG LASSEN (GMAW)

Het MAG-proces wint nog steeds aan populariteit. De introductie van dit proces in een bedrijf gaat dan meestal ten koste van het handlassen met beklede elektroden. Zo zien we dat gedurende vele jaren in ons land het aandeel van het MAG-lassen in het totale laswerk gestaag toeneemt.

De populariteit van het MIG/MAG-proces berust op een aantal in het oog springende voordelen:

 • Grote smeltsnelheid door hoge stroomdichtheid
 • Geen slak, dus geen bik tijd
 • Minder vervorming
 • Geschikt voor alle lasstanden
 • Ononderbroken draadaanvoer
 • Geschikt voor mechanisering en automatisering

Het MIG (Metal Inert Gaswelding) lasproces is een lassysteem dat oorspronkelijk is afgeleid van het TIG lassen. De niet opsmeltende wolframelektrode is bij dit proces vervangen door een afsmeltende draad die is aangepast op het te lassen materiaal. De voortbeweging van de boog in de lasrichting kan zowel met de hand als mechanisch uitgevoerd worden. De afsmeltende draad en het smeltbad worden beschermd door een beschermgas. Bij het mig las proces is dit gas meestal argon.

Het Mig lasproces wordt gebruikt om bijvoorbeeld aluminium en zijn legeringen te lassen.

Stroomdichtheid en stroomoverdracht

De grote afsmeltsnelheid bij het MAG-lassen, die berust op de hoge stroomdichtheid, betekent dat de boog zichzelf moet instellen bij constante draadsnelheid. We spreken van een zelfinstellende boog.