Vakopleiding Metaal | VCA (basis veiligheid 1)
590
page-template-default,page,page-id-590,page-child,parent-pageid-261,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

VCA (basis veiligheid 1)

01 ALGEMENE INFORMATIE

U bent werkzaam bij een bedrijf wat aan de eisen van de certificering “Veiligheids- Checklist voor Aannemers” (VCA) wil voldoen? Vakopleiding Metaal verzorgt een cursus VCA, ofwel Veiligheid 1. In deze cursus worden praktijkgericht de risico’s die medewerkers lopen bij het uitvoeren van hun werk, en de overige aspecten van veiligheid en gezondheid die daarbij een rol spelen behandeld. Na het volgen van deze modulair opgebouwde cursus heeft de deelnemer voldoende kennis en inzicht wat betreft de veiligheidsaspecten bij bedrijven met een verhoogd veiligheidsrisico. De deelnemer voldoet, na slagen, aan de eisen om bij deze bedrijven werkzaamheden uit te voeren.

02 DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor medewerkers welke werkzaam zijn in industrie.

03 INHOUD

Met behulp van zowel mondelinge presentaties als praktische oefeningen komen de volgende onderwerpen in deze cursus aan de orde:

 • Veiligheid en ARBO wetgeving
 • Preventie, noodplan, werkvergunning en hygiëne
 • EHBO
 • Gassen, lawaai, trillingen en straling
 • Gifgevaarlijke en giftige stoffen
 • Mentale en fysieke overbelasting
 • Veiligheid in werkplaats en op karwei
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veilig transport en veilig hijsen
 • Veilig lassen
 • Lasrook, ventilatie en afzuiging
 • Elektriciteit
 • Werken in gesloten ruimten
 • Werken op hoogten, ladders, steigers en hoogbouwwerkers

04 TOELATINGSEISEN

Er zijn geen toelatingseisen voor deze cursus.

05 STUDIEMATERIAAL

Het studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld door Vakopleiding Metaal.

06 STUDIEDUUR

De duur is in overleg vast te stellen.

07 EXAMEN / DIPLOMA

De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen, bij voldoende resultaat wordt het VCA certificaat behaald.

08 VERVOLGOPLEIDING

Er is geen specifieke vervolgopleiding voor deze cursus. Uiteraard kunt u zich altijd aanmelden voor een van de andere cursussen van Vakopleiding Metaal.

09 INFORMATIE / AANMELDEN

Voor meer informatie over deze cursus of voor aanmelden kunt u contact opnemen met Vakopleiding Metaal via telefoonnummer 076 5726501 of via het online aanmeldformulier.